خدمات الکترونیکی آب و فاضلاب مازندران

نسخه وب تمامی امکانات منتشر شد

ورود به سامانه

آب و فاضلاب مازندران

خدمات غیرحضوری آب و فاضلاب استان مازندران بر روی وب اپلیکیشن

بخشی از خدمات غیر حضوری وب اپلیکیشن

خدمات ۲۴ گانه
پرداخت بدهی
پیگیری درخواست
واگذاری انشعاب آب
واگذاری انشعاب فاضلاب
اعلام کارکرد
تفکیک کنتور
تغییر واحد
تغییر قطر انشعاب
فروش آب تانکری
آزمایش کنتور
نصب سیفون اضافی
جمع آوری یا ادغام انشعاب

ثبت نام

برای ثبت نام در سامانه می‌توانید با شماره موبایل و نام و نام خانوادگی اقدام کنید

پیگیری درخواست

با وارد کردن کد رهگیری و شماره شناسه می‌توانید از وضعیت درخواست خود با خبر شوید